ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 63

วันนี้ ผมได้ช่วยที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองสาหร่ายด้วยการก่ออิฐบล็อคต่อเติมห้องใหม่

โดยทำกับพี่คิม และ เคลิ้ม

ช่วยกันก่อ

ตัดเหล็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)