ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 64

วันนี้เวลาประมาณ10.00น.

ช่วยกันขนกระเบื้องไปล้างในบ่อกลางหมู่บ้าน

ช่วยกันล้าง ช่วยกันขัด

ผมเผนกยกกระเบื้องขึ้นลงให้เพื่อนๆล้าง

วันนี้ล้างกระเบื้องกว่าจะเสร็จเกือบ5โมง แทบแย่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)