ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 61

วันนี้เวลาว่างจากงานที่ศูนย์พวกเราได้เดินทางไปที่ชุมชนบ้านหนองขุย

เพื่อนำเอกสารไปแจกชาวบ้านให้มาร่วมประชุมการจัดทำโครงการของพวกเรา

มาร่วมประชุมกันในวันจันทร์ที่16ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่สถาบันการเงินหมู่บ้านหนองขุย

เวลาเริ่มที่ 09.30 น.

ไปแจกเอกสารให้กับชาวบ้านในระแวกหลังโรงเรียนหนองขุย

โดยชาวบ้านได้แนะนำให้เข้าไปที่วัดหนองขุยเพราะชาวบ้านเข้าไปช่วยจัดเตรียมงานทอดกฐิน

จำนวนมาก ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้

เข้ามาที่วัดหนองขุยเจอชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เราจึงแจกในเชิญชวนกันเลย

พวกเรายังได้ช่วยชาวบ้านจัดงานทอดกฐินเล็กๆน้อยๆอีกด้วย

กลับมาศูนย์ก็ช่วยกันแพ็คข้าว ออเดอร์เข้าเป็นจำนวนมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)