ครั้งที่ 56

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

            วันนี้เราไปลงชุมชน ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆให้มาเข้าร่วมโครงการแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนสวนตะไคร้ของพวกเรา และได้เข้าไปตามบ้านไปขออนุญาติน้องๆให้มาเข้าร่วมโครงการของพวกเราอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)