ครั้งที่ 57

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

        

                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                                ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)