ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 62

ในวันนี้พวกเราได้จัดทำโครงการ ทั้ง 4 โครงการ ด้วยมี 

1.โครงการการทำสบู่สมุนไพร

 2.โครงการการจัดการขยะ

3.โครงการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน

 4.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมรำเหย่ย

เวลา 07.30 น. เราได้มาช่วยกันเตรียมสถานที่และอาหารเพื่อเลี้ยงชาวบ้านที่มาร่วมโครงการ

เวลา 08.30 น. ชาวบ้านได้มาร่วมโครงการ จากนั้นเราได้มาช่วยกันเสริฟน้ำให้กับชาวบ้านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

รอลงทะเบียน

กลุ่มที่1 กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มของ นายภัทรพล ศิริเลิศ และ นางสาวธีรรัตน์ สวนนพคุณ

วิทยากร ลุงโกย นิลเปลี่ยน

กลุ่มที่2 การจัดการขยะ สมาชิกกลุ่ม 

1.นางสาวณัฐกาณต์ ศรีจันทร์รัตน์ 2.นางสาวศจี สระสีสม  3.นายภานุทัด ดอนไพรเมา


กลุ่มที่3 กลุ่มการทำสบู่สมุนไพร

1.นายสถาพร อุ่นราด 2.นายชิดโชค แสงพระอินทร์

กลุ่มที่4 การอนุรักษ์วัฒนธรรมรำเหย่ย (กลุ่มผมเอง)

นางสาวกฤตยา ไชยบำรุง

นายอดิศักดิ์ เทพอัม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)