กิจกรรมนำเสนอโครงร่างโครงการต่อ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง (วันที่ 19-10-2560)

กิจกรรมนำเสนอโครงร่างโครงการต่อ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

       วันที่ 19 ตุลาคม 60  ทีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้เดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลนายางเพื่อเข้านำเสนอโครงร่างโครงการต่อผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ดูแลชาวบ้านในชุมชนพวกเราได้เดินทางไปพร้อมกันทั้ง  4 กลุ่มนำเสนอวันนี้ทั้งหมด 4 โครงการได้แก่ โครงการพัฒนาต่อยอดแปลงเกษตรผสมผสาน  โครงการส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจาน  โครงการสารคดีวัวลาน  และโครงการการจัดการขยะในชุมชนบ้านโคกเศรษฐี  ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนกับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านได้แนะนำแต่ละโครงการพร้อมทั้งให้แนวคิดเสริมเพื่อให้โครงการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีมาร่วมพิธีเปิดโครงการในชุมชนเพื่อเป็นการรายงานผลการและรายงานกระบวนการจัดทำโครงการและประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับร่วมกัน


<p></p><p></p><p></p><p>
</p><p></p><p>
</p><p></p><p>ภาพที่ 1-3  กิจกรรมนำเสนอโครงร่างโครงการต่อ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง(19-10-2560: 14.00-15.30น.)
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)