ครั้งที่ 55

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

           วันนี้เราได้ลงพื้นที่ช่วยเพื่อนปลูกผักสวนครัวตามบ้าน ในชุมชนสวนตะไคร้

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษณ์ อัครเดชพงษ์กวี

                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษณ์ อัครเดชพงษ์กวี

                                                  ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษณ์ อัครเดชพงษ์กวี

                                                      ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษณ์ อัครเดชพงษ์กวี

                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษณ์ อัครเดชพงษ์กวี

                                                   ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษณ์ อัครเดชพงษ์กวี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)