การเข้าพบท่านนายกเทศมนตรีตำบลนายางเพื่อเสนอโครงการ (19 ตุลาคม 2560)

                การเข้าพบท่านนายกเทศมนตรีตำบลนายางเพื่อเสนอโครงการ 

              ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า) ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้แก้ไขร่างโครงการกัน จากนั้น (ช่วงบ่าย)นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรีได้ปั่นจักรยานไปยังเทศบาลตำบลนายาง เพื่อไปเข้าพบท่านนายก อนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรีได้เสนอโครงการแต่ละโครงการให้ท่านได้รับฟังท่านได้ให้คำแนะนำต่างๆของแต่ละโครงการว่าควรทำอย่างไรและท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

                      ภาพการเข้าพบท่านนายกเทศมนตรีตำบลนายางเพื่อเสนอโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)