การจัดการความรู้ของ อ.ย.

จิระพล
FDA KM
.........เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการจัดการความรู้(Knowledge Management) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความสามารถในการพัฒนาและแข่งขันขององค์กร สร้างความสามารถในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ไม่แน่นอนมีลักษณะที่พลิกผันไม่สามารถคาดเดาได้ โดยมีกระบวนการที่ช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทราบสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทันเวลาและทันสถานการณ์ ..........สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำ Website FDA KM ขึ้น สำหรับเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว โดยพยายามที่จะจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เรื่องจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน และความรู้วิชาการจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ออกมาเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรขององค์กร สามารถค้นคว้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ ..........ในส่วนของคำถามและข้อเสนอแนะจะจัดไว้ในส่วนของ Web Board เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ซึ่งไม่สามารถสืบค้นได้จากแหล่งความรู้ทั่วไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ..........ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกชาว อย.ทุกท่านเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน / เรียนรู้ด้วยกัน ซึ่งหากท่านต้องการทราบอะไรก็สามารถตั้งคำถามเข้ามาได้ และขอเชิญทุกท่านที่มีความรู้ช่วยเข้ามาร่วมกันตอบคำถามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน/เรียนรู้วิธีการทำงาน รวมทั้งวิชาการใหม่ ๆ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อนึ่ง หากมีความรู้ใหม่ ๆ สามารถแจ้งมาได้ที่ กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์กองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 426 โทร. 0-2590-7259,0-2590-7265 โทรสาร. 0-2590-7266 E-Mail : [email protected] หรือ ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2590-7254 E-Mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของ อ.ย.

คำสำคัญ (Tags)#ม.สงขลานครินทร์#kmclass

หมายเลขบันทึก: 63906, เขียน: 28 Nov 2006 @ 15:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)