การจัดการความรู้สู่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

 ทีมงาน KM_KKU ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ให้ไปทำความเข้าใจในการ "บูรณาการการประกันคุณภาพ และ การจัดการความรู้" ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

อาชีวขอนแก่น อยู่ถนนหลังเมือง เป็นแดนที่สร้างปัญญา พร้อมวินัย ให้เกิดผล แตกกอหน่อกล้า เต็มค่าคน เพื่อเติมคนตามแนวทาง สร้างความดี มีวินัย เสริมปัญญา พาชีวีเป็นเข็มทิศสู่ธงไชย

JJ