หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนก

วันที่ 5 ตุลาคม 2560
วันนี้ได้ไปที่บ้านป้าวรรณปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลการทำโครงการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยผ้าทอไทยทรงดำ และได้ไปเจอป้าวรรณกำลังทอผ้าจึงได้ไปสอบถามเกี่ยวกับการทอผ้าไทยทรงดำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)