หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนก

วันที่ 3 ตุลาคม 2560
วันนี้ได้ทำการตัดและเช็ดใบตองเพื่อจะทำการสาทิตการหยอดแป้งพวงให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาดูงานที่ศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)