หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยที่ 6ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 25 กันยายน 2560
วันนี้มีนักท่องเที่ยวมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกพอกผมได้ทำการสาทิตการทำแป้งพวงให้แก่นักท่องเที่ยว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)