หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยที่ 6ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 19 กันยายน 2560
วันนี้ผมนักศึกษาฝึกงานหน่วยที่6ได้ไปหาปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการทอผ้าเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอไทยทรงดำเพื่อมาทำโครงการไปเสนออาจารย์วันสัมมนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)