บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หมู่บ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม