หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยที่ 6ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 18 กันยายน 2560
วันนี้พวกผมนักศึกษาฝึกงานหน่วยที่6ได้ทำการขุดหลุมเพื่อนำป้ายที่ทำให้ศูนย์ฝึกไปติดตั้งบริเวณถนนหน้าทางที่จะเข้าศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)