หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนก

วันที่ 28 กันยายน 2560
วันนี้ทำการติดตั้งป้ายที่ได้ลื้อและได้นำไปทำใหม่และได้นำมาติดบริเวณถนนหน้าซอยเข้าศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)