หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนก

วันที่ 2 ตุลาคม 2560
วันนี้พวกผมนักศึกษาฝึกงานหน่วยที่6 ได้ทำการลื้อป้ายใหญ่หน้าศูนย์ฝึกเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นใหม่ขึ้นกว่าเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)