หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนก

วันที่ 4 ตุลาคม 2560
วันนี้มีนักท่องเที่ยวมาดูงานที่ศูนย์และผมได้ทำการสาทิตการทำเทียนอบขนมและเพื่อคนอื่นต่างมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)