เรื่องของ.....ก๊าซ

เมธี
NGV & LPG
เรื่องของ.....ก๊าซ

NGV & LPG

ความแตกต่างก๊าซธรรมชาติ (NGV) กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV)        เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน (Methane) เป็นส่วนใหญ่จึงเป็นก๊าซที่ มีน้ำหนักเบากว่าอากาศ การขนส่งไปยังผู้ใช้จะขนส่งผ่านทางท่อในรูปก๊าซภายใต้ความดันสูงจึงไม่เหมาะสำหรับการขนส่งไกลๆหรืออาจบรรจุใส่ถังในรูปก๊าซธรรมชาติอัดโดยใช้ความดันสูง    หรือที่เรียกว่า CNG    แต่ปัจจุบันมีการส่งก๊าซธรรมชาติในรูปของเหลวโดยทำก๊าซให้เย็นลงถึง 160 ċ จะได้ของเหลว Liquefied Natural Gas (LNG)     ซึ่งสามารถขนส่งทางเรือไปที่ไกลๆได้และเมื่อถึงปลายทางก่อนนำมาใช้    ก็จะทำให้ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลับ เป็นก๊าซอย่างเดิม ก๊าซธรรมชาติมีค่า ออกเทนสูงถึง 120 RON   จึงสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ได้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)    เป็นสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพน (Propane) เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ โดยตัว LPG เองไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติแต่เนื่องจากเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ มีการสะสมและลุกไหม้ได้ง่าย   ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดให้เติมสารมีกลิ่น เพื่อเป็นการเตือนภัยหากเกิดการรั่วไหล LPG ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม โดยบรรจุเป็นของเหลวใส่ถังที่ทนความดันเพื่อให้ขนถ่ายง่าย นอกจากนี้ยังนิยมใช้แทนน้ำมันเบนซินในรถยนต์ เนื่องจากราคาถูกกว่า และมีค่าออกเทนสูงถึง 105 RON   หมายเหตุ 1. ค่าออกเทน (Octane number) หมายถึง หน่วยการวัดความสามารถ ในการต้านทานการน็อคของเครื่องยนต์ 2. RON (Research Octane Number) เป็นค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน็อคในเครื่องยนต์หลายสูบ ที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ โดยใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบ / นาที

3. MON (Motor Octane Number) เป็นค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน็อคในเครื่องยนต์หลายสูบ ในขณะทำงานที่รอบสูง โดยใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 900 รอบต่อนาที

 ---------------------------------------------------------- ที่มาข้อมูล   -  www.energy.go.th/          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธี

คำสำคัญ (Tags)#temporary#ngv#เรื่องของก๊าซ#lpg

หมายเลขบันทึก: 63795, เขียน: 28 Nov 2006 @ 10:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)