วันนี้ อบต.ลาดบัวจัดโครงการตรวจสุขภาพผู้พิการ

วันที่4 กันยายน2560

เราได้ช่วยอบต.จัดกิจกรรมตรวจดูแลผู้พิการ โดยพี่ที่สำนักงานได้เชิญทีมแพทย์พยาบาท มาตรวจถึงหอประชุม อบต.เพื่อสะดวกแก่คนในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)