170910-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Definite & definitive

Nathavuth
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.09.09

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “definite”

    สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า

    “DEF-uh-nit” (เด็ฟ-เฟอเนท)

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “definitive”

     สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า

     “dih-FIN-i-tiv” (ดิ-ฟิน-อิ-ทีฟ)

Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบายว่า ทั้ง “definite” และ “definitive”

      ต่างใช้กับ “สิ่งที่ ได้กล่าว/อธิบาย ไว้อย่างชัดเจน”

โดยที่ “definitive” ยังมี ความหมายเพิ่มเติมว่า

“final” = (สุดท้าย) หรือ

“total” = (ยอดรวม) หรือ

“complete” = (สมบูรณ์) เช่น

         ‘The time of his arrival is definite.’

         ‘The team has shown definite improvement in the last few games.’

         ‘They have very definite ideas on how to bring up children.’

         ‘This is a definitive life of the author.’

         ‘A definitive agreement/answer/statement.’

         ‘The definitive version of the text is ready to be published.’


The A-Z of Correct English Common Errors in English

ให้ข้อสังเกตว่า คำ กริยา เมื่ออยู่ใน ตำแหน่ง “ไม่เน้นเสียง” (unstressed position)

       เป็น “สิ่งที่นักภาษาศาสตร์ทางเสียง เรียกว่าเป็นเสียง “schwa” หรือ “uh”

       ที่ส่งผลให้ หลายคนที่ได้ยิน มักเดาผิดสะกดเป็น “definate” เมื่อได้ยินคำนี้

หากแต่ “definite” คือคำที่สะกดถูกต้อง

และอีกคำที่มักสะกดผิด เมื่อได้ยินออกเสียง คือ “definitely”

รวมถึงอีกคำที่แปลกเช่นกันคือ “defiantly”

       ที่ Dictionary.com สะกดการออกเสียง เน้น พยางค์ สอง ว่า

       “dih-FAHY-uh nt” = (ดิ-ฟาย-อันทิ)


Merriam-Webster Dictionary

ให้คำอธิบาย การออกเสียง “definite” ว่าค่อนข้างยาก

      เนื่องจาก พยางค์ท้าย เป็นอักษร สระ

      ที่มีเสียงเป็น “amorphous” ว่า “schwa”

สิ่งช่วยในการจำ ให้นึกว่า คำ “definite”

      จะไม่เป็นเช่นนั้นตลอดไป มันจะ “finite”

     (คือ ‘deFINITE’ นั่นคือคำนำหน้า de = เอาออก/เลิก)

      Dictionary.com ให้การออกเสียง “finite” ว่า “FAHY-nahyt” = (ไฟ-ไนทิ)

สิ่งช่วยในการจำ อีกอย่างคือ

   คำ “definite” มาจากคำ Latin ว่า “finire” หมายถึง “to limit” “end” “finish”

   นึกเชื่อมคำ ‘finish” เข้ากับ ‘definite:” ก็ออกเสียงไม่ผิดแน่


Collins Thesaurus of the English Language

อธิบาย ว่าควรสังเกต ความแตกต่างระหว่าง  “definite” และ “definitive”

ว่า “definite” ชี้ให้เห็น

“precision” = (ความเที่ยงตรง) และ

“firmness” = (ความมั่นคง) เช่น

            ‘a definitive decision.’

และว่า “definitive” รวมนัยะเหล่านั้น

     และชี้ให้เห็น ความ “conclusiveness” = (ข้อยุติ/ความเด็ดขาด)

วลี “A definite answer” ชี้ให้เห็น

“a clear and firm” answer = “คำตอบที่ชัดเจนและหนักแน่น”

ส่วนวลี “A definitive answer” แสดงนัย ของ

      “an authoritative resolution” of a complex question =

      (วิธีที่เชื่อถือได้ ในการแก้ปัญหาหนึ่ง  ที่ซับซ้อน)

American Heritage Dictionary

อธิบายว่าใช้ทั้ง “definite” และ “definitive”

       กับ “สิ่งที่ ให้คำจำกัดความไว้แน่นอน หรือกำหนด ไว้อย่างชัดเจน”

แต่ ส่วนใหญ่ใช้ “definitive” ใช้อ้างอิงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะกับ

“a judgment” = (คำตัดสิน) หรือ “description” = (คำบอกเล่า)

       “ที่ใช้เป็นมาตรฐานหรือข้ออ้างอิง” สำหรับสิ่งอื่น เช่น

‘The definitive decision of the court.’ =

       (ที่กำหนดเป็นวิธีสุดท้ายในการตัดสิน)

       ‘The definitive biography of Nelson.’

       (นั่นคือ หนังสือชีวประวัติ ที่ใช้เป็นตัวกำหนดมาตรฐาน

      ใช้วัดเทียบกับ เรื่องราวต่างๆอื่นๆ ในชีวิตของ เนลสัน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revised

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์อังกฤษ#Common Errors#คำอังกฤษ#English words#Problem Words

หมายเลขบันทึก: 636324, เขียน: 11 Sep 2017 @ 11:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.45.148
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I think

“definite”     สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า    “DEF-uh-nit” (เด็ฟ-เฟอนิท or เด็ฟ-ฟึ นึท)

“definitive”  สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า   “dih-FIN-i-tiv” (ดิ-ฟิน-อิ-ทีฟ)