ฝึกงานครั้งที่ 29

วันพุธที่ 6 กันยายน  2560

                  ช่วงเช้าได้จัดเตรียมสถานที่ ตลาดนัดปันสุขในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ต่อมาช่วงบ่ายก็จะยุ่งๆหน่อย พิมพ์และคีย์ข้อมูลประชากรผู้เปราะบางในเขตจังหวัดนครปฐม

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวเนตรสุดา สงกุล(พี่เลี้ยง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)