ฝึกงานครั้งที่ 28

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560


                วันนี้เราได้ช่วยงานที่ศูนย์ฯ คีย์ข้อมูลประชากรผู้เปราะบางในเขตจังหวัดนครปฐม และข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในจังหวัดนครปฐม

                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด


                                                 ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษ์ อัครเดชพงษ์กวี

                                                 ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษ์ อัครเดชพงษ์กวี


                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)