30สิงหาคม2560

         วันนี้มีคนมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา เพื่อศึกษาการทำเห็ดโคนคอนโดค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามความเห็น (0)