ฝึกงานครั้งที่ 30

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560


                 ช่วงเช้าได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามติดตามและประเมินผลประชากรในเขตจังหวัดนครปฐม

                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษย์ อัครเดชพงษ์กวี


                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษย์ อัครเดชพงษ์กวี


                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง


ต่อมาช่วงบ่ายได้ประชุมเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลผู้เปราะบางและการวิเคราะห์ข้อมูลจิตอาสาในเขตจังหวัดนครปฐม การเก็บแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลในเขตจังหวัดนครปฐม

                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษย์ อัครเดชพงษ์กวี


                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)