(คุยกับตนเอง ตอนที่ 41) "บ่มเพาะและหล่อเลี้ยง"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 41)
"บ่มเพาะและหล่อเลี้ยง"

หลายปีที่จดจ่ออยู่กับเรื่องการบ่มเพาะปัญญาและเมตตา ผ่านการทำงานในรูปแบบต่างๆ สิ่งหนึ่งที่นึกไม่ถึงหรือขาดการคำนึงถึงไปเลยคือเรื่อง "การหล่อเลี้ยง" (Nourish) จากบทสนทนาครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินเรื่องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปปลูก บางเมล็ดก็ไม่เกิด บางเมล็ดก็เติบโต แต่บางเมล็ดที่เติบโตก็ผิดรูปไป

ทำให้นึกถึงกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้าศีลธรรม ก็เช่นเดียวกัน บทสรุปหลายปี หากว่าสภาพแวดล้อมถึงพร้อมเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะเจริญเติบโตและงอกงาม หน้าที่ของผู้บ่มเพาะคือการประคับประคองตะคองกอดและเฝ้าดูการเจริญเติบโตนั้น แต่เมื่อมาถึงวันนี้ได้สะท้อนคิดกับตนเองว่ายังไม่เพียงพอ กิจกรรมที่มีเพิ่มคือ การหล่อเลี้ยง

เลยนึกย้อนไปถึงการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุทางปัญญาผ่านกิจกรรม R2R สิ่งที่ออกแบบการเรียนรู้มาสม่ำเสมอที่อาศัยความมีปฏิสัมพันธ์เกื้อกูลกับผู้คนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผ่านเครื่องมือ KM ที่จัดให้มีการพบปะกันทุกเดือนเป็นเวลาต่อเรื่อง 4-5 เดือนและบางแห่งก็ทำเช่นนี้ปีละครั้งจากนั้นก็มีปฏิสัมพันธ์โดยอาศัยผ่านการเชื่อมต่อแบบ Dialogue online ทาง social network ซึ่งกระบวนการนี้น่าจะเรียกว่า "หล่อเลี้ยง" ได้เมื่อเทียบเคียง(สะท้อนคิดผ่านการใคร่ครวญ) จากนั้นปล่อยมือและวางลงเบาเบาเมื่อบุคคลนั้นได้เติบโตและก้าวเดินบนเส้นทาง R2R ได้แบบไปขยายผลต่อ ก็เทียบเคียงกับการเติบโตของต้นไม้ที่โตเต็มที่สามารถทนทานหรือแรงเสียดทานจากธรรมชาติได้

ใคร่ครวญและเทียบเคียง

#Noteความคิด
#คุยกับตนเอง
#KMUC
#KMtoTransformativeLO
#KMR2R

09-09-60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)