10กันยายน2560

เนื่องจากแผนที่เดินดินม.10บ้านหนองกระทุ่มของเราจากที่อาจารย์มานิเทศน์แล้วพวกเราโดนแก้ไขในเรื่องของการวางแปลนแผนที่ผิด และไม่ได้กำหนดทิศในการทำแผนที่เราจึงโดนแก้ไขแผนที่และในวันนี้ที่ศูนย์ของเราไม่มีกิจกรรมและไม่มีคนมาศึกษาดูงานพวกเราจึงไปลงสำรวจพื้นที่ต่างๆตามซอยในหมู่บ้านและจับทิศเริ่มจากทิศเหนือให้ถูกต้องตามรูปแบบที่อาจารย์ให้เราแก้ไข โดยยานพาหนะที่เราใช้ในวันนี้คือรถมอเตอร์ไซค์ไปกับเราทุกที่และทุกซอย บุกป่าเพื่อเก็บรายละอะเอียดมาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องตามหลัก

ทางลูกรังมากมายด้วยอุปสรรค...

จดบันทึกเส้นทางตามซอกซอย ถนนต่างๆ


เนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้ร้อนมากเราจึงต้องกันแดดมิดชิดนิดหน่อยหลังจากที่ไล่เก็บเส้นทางในหมู่บ้านได้พอคร่าวๆพวกเราก็พากันกลับมาร่างลงกระดาษ

ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่องานของพวกเราได้สำเร็จไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามฝึกงานความเห็น (0)