บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 37 วันที่9 กันยายน 2560

ในเช้าของวันนี้ กลุ่มนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 6คน ได้ร่วมกิจกรรม เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้องสำเร็จ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเป็นชาวบ้านบ่อมะกรูด เพื่อขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เมื่อ 9 / 9 /60 ณ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง 

เป็นการมาร่วมกจิกรรมของเทศบาลบ้านฆ้อง

(เป็นภาพของเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม ร่วมกันเลือกตั้งประธานาสภาเด็ก)

 <p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)