ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่26หน่วยฝึกที่13 อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่ 6 กันยายน 60 ได้ไปช่วยพี่ที่กองช่างเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านหมู่ที่2 บ้านหัวทุ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)