การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 กันยายน 2560


เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ

ร่วมชมรมผู้สูงอายุ

แจกใบประเมินโครงการให้ผู้สูงอายุ

ผูสูงอายุทำกิจกรรม

ทำกิจกรรมผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)