เปิดโลกการศึกษาพัฒนาเด็กพัทลุง

เป็นประธานพิธีเปิดงาน"เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง

      วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เป็นประธานพิธีเปิดงาน"เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง" ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่13  ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาร่วมงาน จากความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้แก่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12 (ส่วนแยกพัทลุง) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผอ.กศน.จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายก อบจ.  

      กรอบแนวคิดการจัดงานคือ "ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นมุ่งสู่อาชีพ"IMG_9955.MOV

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)