ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 6 กันยายน 2560)

วันที่ 6 กันยายน ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานเราได้ช่วยกันแพ็คขนมภายในศูนย์เพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับคณะดูงานที่จะมาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองทรายค่ะ


                                        ช่วยกันแพ็คขนมทองม้วนเพื่อจำหน่ายให้คณะดูงาน


                                                                     การซีนแพ็คขนม


                                                             ขนมทองม้วนที่แพ็คเสร็จแล้ว

เวลาประมาณ10.30 น. คณะดูงานได้เดินทางมาถึงศูนย์เพื่อศึกษาโรงสีการสีข้าวและขั้นตอนการแพ็คข้าวในห้องบรรจุข้าวโดยผ่านกระบวนการแพ็คด้วยเครื่องสูญกาศค่ะ


                                                       คณะดูงานได้เดินทางมาถึงศูนย์


                                                     สาธิตการแพ็คข้าวให้คณะดูงานดู


                               คณะดูงานเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสาหร่ายทองเป็นของฝาก

เวลาประมาณ 14.30 น. มีผู้กำกับจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม มาดูงานและเยี่ยมชม โรงสีข้าวต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย และได้ส่งนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อมาเรียนรู้และฝึกงานจำนวน 2 คน ต่อหนึ่งพื้นที่ค่ะ


                      คณะผู้บังคับบัญชาดูนักเรียนนายร้อยตำรวจดูสาธิตขั้นตอนการแพ็คข้าว

เมื่อทำกิจกรรมเสร็จคณะผู้บังคับบัญชานายร้อยก็เดินทางกลับ เป็นการเสร็จงานในวันนี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)