บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่34)วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560เวลา14.30 น ทางคณะนักศึกษาได้ ไปร่วม ฟังพระเทศน์และวางดอกไม้จันทร์ในงาน อวมงคล(งานศพ) ณวัดบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นญาติของ ลุงบูรณ์  และในเวลาต่อมา นักศึกษาก็ได้กลับบ้านที่พัก และได้ซ่อมเครื่องปั๊มน้ำภายในศูนย์ฝึก เมื่อเสร็จแล้ว เวลา 20.30 น.ทางคณะนักศึกษาได้มีการพักผ่อนหย่อนใจได้มานั่งดูหนังกลางแปล ณ วัดบ่อมะกรูด ซึ่งหนังที่นำมาฉาย นั้นเป็นหนัง ทำบุญให้แก่ อัฐิ นั้นเองค่ะ


                       ฟังพระเทศน์

 
                   ถวายผ้าอาบน้ำฝน


            ซ่อมเครื่องปั๊มน้ำภายในศูนย์


ดูหนังกลางแปลง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ณ วัดบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)