การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( วันที่ 7 กันยายน 2560)

   วันนี้ก็ลงมือทำแปลงผักต่อ ด้วยการถอนหญ้าในแปลงต้นมะเขือพวง และต้นย่านาง แล้วก็จัดการตัดแต่งให้สวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)