ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่29

 วันนี้ป้าทิพย์ได้พาดิฉันลงเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้สูงอายุหมู่ที่1กับคุณหมอที่อนามัยเจ็ดริ้วทั้งหมด12ครัวเรือนคุณหมอจะวัดความดันและเจาะเลือดตรวจโรคเบาหวานให้ผู้สูงอายุและคนในครอบครัวผู้สูงอายุด้วย การที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท่านยังแข็งแรงยังทำสวนกันอยู่ สวนที่ทำจะมีฝรั่ง ,กล้วยไม้ ,กล้วย ,ลำไย ,องุ่น และพลู มีแค่ไม่กี่ท่านเดินไม่ไหวเลยไม่ได้ทำงาน โรคประจำตัวของผู้สูงอายุอันดับที่1คือโรคความดันโลหิตสูง อันดับ2คือเบาหวาน และรองลงมาคือโรคไขมัน มีบ้านหลังหนึ่งเป็นเบาหวานกันทั้งบ้าน(เบาหวานเป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุ์กรรม) ผู้สูงอายุท่านใดที่ทานหมากฟันท่านจะยังอยู่เกือบครบ

ภาพลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ภาพลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ภาพลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ภาพลงเยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)