ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่28

วันนี้ดิฉันได้ทำการซอยตะไคร้ที่ป้าตรงตัดจากสวนมาให้ ทำให้ได้น้ำหนัก20กิโลตามที่คนซื้อสั่งไว้ พอทำตะไคร้เสร็จแล้วก็นั่งขีดเส้นและปักผ้าสไบมอญที่ยังทำไม่เสร็จต่อ

ภาพซอยตะไคร้

ภาพขีดเส้นแบบสไบมอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)