บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่33 วันที่6กันยายน2560

วันที่6กันยายน2560วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้ช่วยกันคิดและเขียนร่างโครงการใส่กระดาษเพื่อเตรียมไว้รอนำเสนออาจารย์ โดยทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)