บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี