บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่32 วันที่5 กันยายน 2560

 วันนี้กลุ่มของเราได้ไปทำบุญใส่บาตรที่วัดบ่อมะกรูดในวันพระและวัน สราทลาว ของชาวลาวเวียงตำบลบ้านฆ้องประเพณีสราทลาวซึ่งตรงกับ แรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีและเวลา11.00น.ได้มีการเลี้ยงพระเพลที่วัดถวายภัตรหารให้พระคุณเจ้าเสร็จแล้วก็ลงไปแก้ห่อข้าวให้กับบรรพบุรุษตามเจดีย์และที่กลางแจ้งบริเวณวัดและชาวบ้านมีการนำห่อข้าวที่เตรียมมาไหว้บรรพบุรุษตามเจดีย์มาให้พระสวดทำพิธีเพื่อที่จะนำห่อข้าวนั้นไปวางไว้ตามหัวไร่หัวนาของชาวบ้าน สราทลาวของชาวลาวเวียงก็มีเพียงเท่านี้ที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน      (ช่วงเช้าใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งฟังพระเทศน์)


      (ชาวบ้านมาทำบุญร่วมกันในวันพระและ สราทลาว)


          (ทำบุญแก้ห่อข้าวตามเจดีย์ของบรรพบุรุษ)


            (ทำบุญแก้ห่อข้าวกลางแจ้ง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)