ประเพณีสารทลาว วันสำคัญของชาวลาวเวียง.

05/09/2560 วันนี้ช่วงเช้าผมได้เดินทางไปทำบุญในวันพระ และตรงกับเทศกาลสารทลาวหรือเทศกาลแก้ห่อข้าว ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวลาวเวียงในตำบลบ้านฆ้อง ซึ่งตรงวันขึ้น15 ค่ำ เดือน10 ของทุกปี เมื่อทำบุญในช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อย ในช่วงสาย ชาวลาวเวียงในตำบลบ้านฆ้องได้เดินทางไปยังวัดประจำหมู่บ้านของตนเอง เช่น วัดบ้านฆ้อง วัดดีบอน วัดบ่อมะกรูด เป็นต้น เพื่อนำ อาหารทั้งคาวและหวาน ไปทำบุญส่งถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ณ บริเวณเจดีย์เก็บอัฐิของทุกๆบ้าน เมื่อถึงช่วงเพล ชาวบ้านจะทำการแก้ห่อข้าวของบ้านตัวเองออกและจุดธูปเทียนทำพิธีไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและรอเวลากรวดน้ำส่งถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เมื่อเสร็จพิธีการทั้งหมดแล้ว ชาวบ้านก็ได้เริ่มทยอยเก็บของและเดินทางกลับบ้านของตัวเอง 

                 -ชาวบ้านได้เริ่มทยอยนำอาหารคาวหวานมายังเจดีย์บรรจุอัฐิของบ้านตัวเอง-

                                                    -มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน-

                  -เมื่อถึงช่วงเพลคนในครอบครัวได้จุดธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว-
ประเพณีสารทลาวถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวลาวเวียง เพราะเปรียบเสมือนวันรวมญาติของชาวลาวเวียง ที่บางคนอาจทำงานอยู่ต่างจังหวัด ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตนมารวมตัวกันภายในครอบครัวทำบุญส่งถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและได้พูดคุยสังสรรค์กันภายในครอบของของตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)