170906-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Decisive & incisive

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.09.05

Ref.# 596858


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “decisive” และ “incisive

    สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง เหมือนกันว่า

    “dih-SAHY-siv” และ “in-SAHY-siv”


Common Errors In English Usage

อธิบายว่า คุณศัพท์ “decisive” หมายถึง

“conclusive” = “ขั้นสุดท้าย” หรือ “ข้อสรุป” หรือ

“final” = “สุดท้าย” หรือ

“having the power of putting an end to something” =

    “มีอำนาจจัดการให้บางสิ่งยุติได้” เช่น

         ‘This was the decisive battle of the entire war.’

         ‘The lawyer’s final argument to the jury was decisive in arriving at a verdict.’

        ‘She has played a decisive role in the peace negotiations.’

        ‘The government must take decisive action on gun control.’

ส่วน คุณศัพท์ “incisive” หมายถึง

“sharp” = “ฉลาด” หรือ “แหลมคม” หรือ

“keen” = “กระตือรือร้น” หรือ “หลักแหลม” หรือ”ช่างสังเกต” หรือ

“penetrating” = “ผ่านทะลุ” หรือ “เฉียบแหลม” เช่น

        ‘The last speaker was blunt and incisive in his remarks.’

        ‘In fact, his appeal was so incisive that it turned out to be a decisive factor in the campaign.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (2)

sr
IP: xxx.68.44.196
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I think perhaps pronunciation in Thai would be well received. For examples

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง เหมือนกันว่า

    “dih-SAHY-siv” (ดี ไซ้ ซิฟ) และ “in-SAHY-siv” (อิน ไซ้ ซิฟ)

;-)

Nat Rittaporn
IP: xxx.4.213.0
เขียนเมื่อ 

Agreed and THANKS.

Nat