การฝึกวิชาชีพ(5 กันยายน 2560)

ทำปฎิทินฤดูกาล การออกแบบปฎิทิน ประวัติชุมชน ความเป็นมาของอดีตถึงปัจจุบันเป็นมาอย่างไร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)