ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 5 กันยายน 2560)

                                          วันนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ทำการแก้ไขงานที่ทำหลังประชาคมให้ดีขึ้น ถูกต้องตามโครงสร้างชุมชน โดยการแบ่งหน้าที่กันทำ เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานโดยมีแบบแผนในการจัดการงานที่ดีผลลัพธ์ที่ออกมาจะทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในการทำแผนที่รอบนอก

            ผู้ใหญ่บ้านได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับแผนที่ให้ถูกต้องตามรูปแบบชุมชนและอาณาเขตติดต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)