170905-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Deceased & diseased

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.09.04

Ref.# 596812


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “deceased”

      สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “dih-SEEST

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “diseased”

      สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “dih-ZEEZD


American Heritage Dictionary

ให้ความหมาย “deceased” ว่า

       มีความหมายคล้าย “departed”

       ใช้เป็น คำสุภาพ หรือ ไพเราะ สละสลวย (euphemist)

        ใช้เป็น ทางการ และกฎหมาย

        หมายถึง “dead” = ไม่มีชีวิตอีกต่อไป

       ใช้โดยเฉพาะกับ คน เช่น

             ‘Attended a memorial service for a recently deceased friend.’

             ‘Looking at pictures of departed relatives.’

คำที่ออกเสียงใกล้เคียง คือ “diseased”

       หมายถึง “ได้รับผลกระทบ จากการเจ็บป่วย/ติดเชื้อโรค” เช่น

              ‘A diseased mind/imagination.’

              ‘Farmers were dumping or burying the diseased carcasses.’

              ‘The bush looked badly diseased, with black marks on all the leaves.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (0)