หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 1กันยายน 2560 วันนี้เวลา 09.15-13.00 น. พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ได้รับโอกาสจากพี่ปิยะ พี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้พาพาพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์ไปดูการทำงาน และเรียนรู้การทำขนมจีนของชาวบ้านตำบลดอนขนากวั

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)