บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ทางคณะนักศึกษาได้ทำการร่างโครงการที่จะทำร่วมกับชุมชนเพื่อเตรียมเสนอให้กับอาจารย์ที่จะเข้ามานิเทศน์ได้พิจารณาเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนที่จะลงมือทำจริงๆ

(คณะนักศึกษากำลังเตรียมการในการร่างโครงการ)


(คณะนักศึกษากำลังเตรียมการในการร่างโครงการ)


(คณะนักศึกษากำลังเตรียมการในการร่างโครงการ)

.<p></p><p>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)