บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ทางคณะนักศึกษาก็ได้ทำงานตามที่สาขาได้มอบหมายมาให้อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านในช่วงเย็น

(นักศึกษาทำงานตามที่สาขามอบหมายมาให้)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)