การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่27

4 ก.ย. 60

         และการทำงานวันนี้วันทั้งวันก็อยู่กับการนั่งพิมพ์งานได้ได้รับมอบหมายมา เนื่องจากรายชื่อของแต่ละอำเภอและข้อมูลมีจำนวนเยอะมากเลยให้เวลา1-2 วันในการนั่งพิมพ์รายชื่อ

                                                              พี่เลี้ยงฝึกงานกำลังสอนงาน                                             

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                                                       เอกสารงาน

                                              ภาพถ่ายโดย นางสาว ฤดีภรณ์ พุทธเจริญ

                                                            ทุกคนช่วยกันทำงาน

                                           ภาพถ่ายโดย นางสาว ฤดีภรณ์ พุทธเจริญ

                                                                       นั่งพิมพ์งาน

                                                ภาพถ่ายโดย นางสาว ฤดีภรณ์ พุทธเจริญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)